Norddeutsche Kanurennsport Meisterschaften 2019 Friday, 05.07.2019 Sunday, 07.07.2019
Race-number Race-class Race-run Planned start
6 C1 100 m, m. Schüler AK13 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 9:40
7 C1 100 m, m. Schüler AK14 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 9:50
14 C1 100 m, m.Schüler AK 12 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 10:35
96 C1 1000 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:15
90 C1 1000 m, Herren LK Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:45
100 C1 1000 m, männl. Jugend Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:55
154 C1 1000 m, m. Schüler AK13 Lauf Saturday, 06.07.2019 - 9:25
112 C1 1000 m, m. Schüler AK14 Lauf Saturday, 06.07.2019 - 9:20
153 C1 200 m, Herren Junioren Endlauf Friday, 05.07.2019 - 16:15
20 C1 200 m, Herren LK Endlauf Friday, 05.07.2019 - 15:10
34 C1 200 m, männl. Jugend Endlauf Friday, 05.07.2019 - 15:20
30 C1 200 m, weibl. Jugend Endlauf Friday, 05.07.2019 - 15:15
149 C1 2000 m, m. Schüler 12 Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:20
141 C1 2000 m, m.Schüler A Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:00
55 C1 500 m, Herren Junioren Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:00
44 C1 500 m, Herren LK Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:40
64 C1 500 m, männl. Jugend Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:00
75 C1 500 m, m. Schüler A Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:05
59 C1 500 m, weibl. Jugend Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 8:35
125 C1 5000 m, Herren Junioren Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:30
120 C1 5000 m, Herren LK Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:25
133 C1 5000 m, männl. Jugend Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:30
127 C1 5000 m, weibl. Jugend Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:35
159 C1 500m, m. Schüler AK 12 Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 14:35
97 C2 1000 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:55
144 C2 2000 m, m.Schüler A Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 12:55
56 C2 500 m, Herren Junioren Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:10
78 C2 500 m, m. Schüler A Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:40
61 C2 500 m, weibl. Jugend Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 8:30
129 C2 5000 m, weibl. Jugend Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:35
79 C4 500 m, m. Schüler A mix. Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 8:21
1 K1 100 m w. Schüler AK 13 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 9:00
2 K1 100 m w. Schüler AK 14 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 9:10
4 K1 100 m, m. Schüler AK 13 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 9:20
5 K1 100 m, m. Schüler AK14 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 9:30
11 K1 100 m, m.Schüler AK 10 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 10:15
12 K1 100 m, m.Schüler AK 11 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 10:20
13 K1 100 m, m.Schüler AK 12 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 10:25
8 K1 100 m, w Schüller AK 10 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 10:00
9 K1 100 m, w. Schüler AK11 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 10:05
10 K1 100 m, w. Schüler AK12 Zeitlauf Friday, 05.07.2019 - 10:10
92 K1 1000 m, Damen Junioren Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:45
86 K1 1000 m, Damen LK Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:05
93 K1 1000 m, Herren Junioren Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 8:25
93 K1 1000 m, Herren Junioren Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 8:30
93 K1 1000 m, Herren Junioren Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 9:45
93 K1 1000 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:15
87 K1 1000 m, Herren LK Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 8:15
87 K1 1000 m, Herren LK Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 8:20
87 K1 1000 m, Herren LK Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 9:50
87 K1 1000 m, Herren LK Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:45
99 K1 1000 m, männl. Jugend Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 7:55
99 K1 1000 m, männl. Jugend Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 8:00
99 K1 1000 m, männl. Jugend Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 9:30
99 K1 1000 m, männl. Jugend Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 16:35
109 K1 1000 m, m. Schüler AK13 Lauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 8:55
109 K1 1000 m, m. Schüler AK13 Lauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 9:05
110 K1 1000 m, m. Schüler AK14 Lauf Saturday, 06.07.2019 - 9:15
107 K1 1000 m, w. Schüler AK 13 Lauf Saturday, 06.07.2019 - 8:35
108 K1 1000 m, w. Schüler AK 14 Lauf Saturday, 06.07.2019 - 8:45
98 K1 1000 m, weibl. Jugend Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 8:05
98 K1 1000 m, weibl. Jugend Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 8:10
98 K1 1000 m, weibl. Jugend Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 9:35
98 K1 1000 m, weibl. Jugend Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:55
21 K1 200 m, Damen Junioren Endlauf Friday, 05.07.2019 - 14:55
15 K1 200 m, Damen LK Endlauf Friday, 05.07.2019 - 14:45
25 K1 200 m, Herren Junioren Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 11:40
25 K1 200 m, Herren Junioren Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 11:45
25 K1 200 m, Herren Junioren Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 12:20
25 K1 200 m, Herren Junioren Endlauf Friday, 05.07.2019 - 14:35
18 K1 200 m, Herren LK Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 11:50
18 K1 200 m, Herren LK Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 11:55
18 K1 200 m, Herren LK Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 12:25
18 K1 200 m, Herren LK Endlauf Friday, 05.07.2019 - 14:40
32 K1 200 m, männl. Jugend Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 11:25
32 K1 200 m, männl. Jugend Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 11:30
32 K1 200 m, männl. Jugend Vorlauf 3 Friday, 05.07.2019 - 11:35
32 K1 200 m, männl. Jugend Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 12:15
32 K1 200 m, männl. Jugend Endlauf Friday, 05.07.2019 - 15:05
29 K1 200 m, weibl.Jugend Vorlauf 1 Friday, 05.07.2019 - 11:15
29 K1 200 m, weibl.Jugend Vorlauf 2 Friday, 05.07.2019 - 11:20
29 K1 200 m, weibl.Jugend Zwischenlauf Friday, 05.07.2019 - 12:10
29 K1 200 m, weibl.Jugend Endlauf Friday, 05.07.2019 - 14:50
147 K1 2000 m, m. Schüler 11 Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:10
148 K1 2000 m, m. Schüler 12 Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:15
140 K1 2000 m, m.Schüler A Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:50
135 K1 2000 m, w. Schüler A Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:40
145 K1 2000 m, w. Schüler AK 11 Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:00
146 K1 2000 m, w. Schüler AK 12 Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:05
47 K1 500 m, Damen Junioren Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:15
36 K1 500 m, Damen LK Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:20
82 K1 500 m, Herren AK B Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:45
83 K1 500 m, Herren AK C Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:50
52 K1 500 m, Herren Junioren Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 11:45
52 K1 500 m, Herren Junioren Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 11:50
52 K1 500 m, Herren Junioren Zwischenlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 14:50
52 K1 500 m, Herren Junioren Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 8:55
41 K1 500 m, Herren LK Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 11:30
41 K1 500 m, Herren LK Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 11:35
41 K1 500 m, Herren LK Vorlauf 3 Saturday, 06.07.2019 - 11:40
41 K1 500 m, Herren LK Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 14:45
41 K1 500 m, Herren LK Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 8:50
63 K1 500 m, männl. Jugend Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 11:15
63 K1 500 m, männl. Jugend Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 11:20
63 K1 500 m, männl. Jugend Vorlauf 3 Saturday, 06.07.2019 - 11:25
63 K1 500 m, männl. Jugend Zwischenlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 13:55
63 K1 500 m, männl. Jugend Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:10
74 K1 500 m, m. Schüler A Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 10:30
74 K1 500 m, m. Schüler A Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 10:35
74 K1 500 m, m. Schüler A Vorlauf 3 Saturday, 06.07.2019 - 10:40
74 K1 500 m, m. Schüler A Vorlauf 4 Saturday, 06.07.2019 - 10:45
74 K1 500 m, m. Schüler A Zwischenlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 14:00
74 K1 500 m, m. Schüler A Zwischenlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 14:05
74 K1 500 m, m. Schüler A Zwischenlauf 3 Saturday, 06.07.2019 - 14:10
74 K1 500 m, m. Schüler A Endlauf B Sunday, 07.07.2019 - 11:28
74 K1 500 m, m. Schüler A Endlauf A Sunday, 07.07.2019 - 11:30
69 K1 500 m, w. Schlüer A Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 10:50
69 K1 500 m, w. Schlüer A Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 10:55
69 K1 500 m, w. Schlüer A Vorlauf 3 Saturday, 06.07.2019 - 11:00
69 K1 500 m, w. Schlüer A Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 14:55
69 K1 500 m, w. Schlüer A Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 8:25
58 K1 500 m, weibl. Jugend Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 11:05
58 K1 500 m, weibl. Jugend Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 11:10
58 K1 500 m, weibl. Jugend Zwischenlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 15:00
58 K1 500 m, weibl. Jugend Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 8:20
123 K1 5000 m, Damen Junioren Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:50
118 K1 5000 m, Damen LK Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 15:00
151 K1 5000 m, Herren AK B Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:40
152 K1 5000 m, Herren AK C Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:40
124 K1 5000 m, Herren Junioren Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:55
119 K1 5000 m, Herren LK Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 15:05
130 K1 5000 m, männl. Jugend Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:23
126 K1 5000 m, weibl. Jugend Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:10
158 K1 500m, m. Schüler AK 10 Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 14:35
165 K1 500m, m. Schüler AK 11 Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 14:40
155 K1 500m, m. Schüler AK 12 Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 13:50
156 K1 500m, w. Schüler AK 10+11 Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 14:25
157 K1 500m, w. Schüler AK 12 Zeitlauf Saturday, 06.07.2019 - 14:30
94 K2 1000 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 18:05
88 K2 1000 m, Herren LK Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:35
101 K2 1000 m, männl. Jugend Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:25
24 K2 200 m, Damen Junioren Endlauf Friday, 05.07.2019 - 15:45
26 K2 200 m, Herren Junioren Endlauf Friday, 05.07.2019 - 15:25
19 K2 200 m, Herren LK Endlauf Friday, 05.07.2019 - 15:40
33 K2 200 m, männl. Jugend Endlauf Friday, 05.07.2019 - 15:55
31 K2 200 m, weibl. Jugend Endlauf Friday, 05.07.2019 - 15:30
142 K2 2000 m, m.Schüler A Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:45
136 K2 2000 m, w. Schüler A Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:35
48 K2 500 m, Damen Junioren Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 8:45
37 K2 500 m, Damen LK Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 8:40
53 K2 500 m, Herren Junioren Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:55
42 K2 500 m, Herren LK Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:55
65 K2 500 m, männl. Jugend Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:25
76 K2 500 m, m. Schüler A Vorlauf 1 Saturday, 06.07.2019 - 11:55
76 K2 500 m, m. Schüler A Vorlauf 2 Saturday, 06.07.2019 - 12:00
76 K2 500 m, m. Schüler A Zwischenlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:10
76 K2 500 m, m. Schüler A Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:30
71 K2 500 m, w. Schlüer A Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:35
60 K2 500 m, weibl. Jugend Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:50
131 K2 5000 m, männl. Jugend Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:15
128 K2 5000 m, weibl. Jugend Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:05
85 K2 m m. Schüler AK 12 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:25
84 K2 w w. Schüler AK 12 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:05
95 K4 1000 m, Herren Junioren Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 17:05
89 K4 1000 m, Herren LK Endlauf Saturday, 06.07.2019 - 15:35
27 K4 200 m, Herren Junioren Endlauf Friday, 05.07.2019 - 16:10
143 K4 2000 m, m.Schüler A Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:40
137 K4 2000 m, w. Schüler A Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 13:30
40 K4 500 m, Damen LK Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:20
54 K4 500 m, Herren Junioren Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:40
43 K4 500 m, Herren LK Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:05
67 K4 500 m, männl. Jugend Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 8:15
77 K4 500 m, m. Schüler A Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:20
73 K4 500 m, w. Schlüer A Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 10:35
62 K4 500 m, weibl. Jugend Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 9:35
132 K4 5000 m, männl. Jugend Langstrecke Sunday, 07.07.2019 - 14:15
114 K4 m m. Schüler AK 12 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:05
113 K4 w w. Schüler AK 12 500m Endlauf Sunday, 07.07.2019 - 11:00