98. Deutsche Kanu-Rennsport-Meisterschaften Tuesday, 27.08.2019 Sunday, 01.09.2019
Race-number Race-class Race-run Planned start
30 K 1 weibl. Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 15:00
23 C 1 männl. Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 15:30
25 C 1 weibl.Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 15:40
24 C 1 weibl.Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 15:50
22 C 1 männl. Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 16:05
28 K 1 männl. Schüler A-14J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 16:25
31 K 1 weibl. Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 17:00
29 K 1 männl. Schüler A-13J 100 Meter - KMK Zeitlauf Tuesday, 27.08.2019 - 17:25
17 C 1 Damen Junioren 500m Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 9:00
17 C 1 Damen Junioren 500m Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 9:03
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 9:06
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 9:09
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 9:12
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 9:15
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 28.08.2019 - 9:18
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 6 Wednesday, 28.08.2019 - 9:21
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 9:24
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 9:27
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 9:30
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 9:33
4 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 9:36
4 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 9:39
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 9:45
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 9:50
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 9:55
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 10:00
55 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 10:05
55 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 10:10
55 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 10:15
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 10:20
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 10:25
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 10:30
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 10:35
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 10:40
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 10:45
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 10:50
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 10:55
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 28.08.2019 - 11:00
75 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 11:05
75 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 11:10
62 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 11:15
62 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 11:20
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 11:25
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 11:30
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 11:35
55 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 11:40
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 11:45
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 11:50
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 11:55
9 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 12:05
9 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 12:09
9 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 12:13
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 12:17
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 12:21
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 12:25
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 12:29
10 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 12:33
10 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 12:37
10 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 12:41
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 12:45
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 12:49
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 12:53
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 12:57
34 K 4 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 13:01
34 K 4 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 13:05
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 15:00
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 15:05
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 15:10
75 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 15:15
62 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 15:20
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 15:25
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 15:30
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 15:35
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 15:40
80 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 15:45
80 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 15:50
9 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 16:00
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 16:04
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 16:08
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 16:12
10 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 16:16
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 16:20
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 16:24
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 16:28
34 K 4 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Wednesday, 28.08.2019 - 16:40
32 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 17:30
32 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 17:34
71 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 17:38
71 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 17:42
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 17:46
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 17:50
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 17:54
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 17:58
2 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 18:02
2 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 18:06
18 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 18:10
18 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 18:14
18 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 18:18
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 18:22
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 18:26
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 28.08.2019 - 18:30
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 28.08.2019 - 18:34
48 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 28.08.2019 - 18:38
48 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 28.08.2019 - 18:42
51 K 4 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:00
51 K 4 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:05
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:15
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:18
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 9:21
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 9:24
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:27
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:30
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 9:33
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 9:36
38 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:39
38 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:42
38 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 9:45
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 9:48
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 9:51
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 9:54
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 9:57
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:00
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:03
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 10:06
42 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:09
42 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:12
46 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:15
46 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:18
46 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 10:21
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:24
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:27
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 10:30
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 10:33
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 5 Thursday, 29.08.2019 - 10:36
37 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:39
37 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:42
47 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 10:45
47 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 10:48
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 11:00
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 11:03
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 11:06
97 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 11:09
97 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 11:12
96 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 11:30
96 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 11:33
98 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 11:36
98 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 11:39
95 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 11:42
95 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 11:45
95 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 11:48
93 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 12:30
93 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 12:33
93 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 12:36
41 K 1 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 12:39
42 K 1 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 12:42
98 K 2 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 12:45
95 K 2 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 12:48
20 K 2 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 14:40
20 K 2 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 14:44
77 K 2 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 14:48
77 K 2 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 14:52
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 14:56
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 15:00
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 15:04
32 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 15:08
71 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 15:12
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 15:20
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 15:23
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 15:26
93 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 15:29
38 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 15:32
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 15:35
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 15:38
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 15:41
18 K 2 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 29.08.2019 - 15:55
7 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 16:00
7 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 16:04
7 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 16:08
7 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 16:12
6 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 16:16
6 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 16:20
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 16:26
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 16:30
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 16:34
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 16:38
16 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 16:42
16 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 16:46
16 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 16:50
15 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 16:54
15 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 16:58
15 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 17:02
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 17:16
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 17:20
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 17:24
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 17:28
58 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 17:32
58 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 17:36
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 17:40
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 17:44
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 17:48
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 17:52
60 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 17:56
60 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 18:00
69 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 18:05
69 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 18:10
50 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 18:38
50 K 4 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 18:42
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 18:46
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 18:50
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 29.08.2019 - 18:54
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 29.08.2019 - 18:58
66 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 19:02
66 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 19:06
82 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 29.08.2019 - 19:10
82 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 29.08.2019 - 19:14
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 8:53
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 8:56
51 K 4 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 9:00
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 9:04
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 9:08
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 9:12
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 9:16
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 9:20
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 9:24
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 9:28
4 C 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 9:32
17 C 1 Damen Junioren 500m Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 9:36
58 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 9:40
60 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 9:44
7 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 9:48
7 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 9:52
7 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 9:56
6 K 1 Damen LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 10:00
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 10:04
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 10:08
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 10:12
16 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 10:16
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 10:20
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 10:24
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 10:28
15 C 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 10:32
26 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 10:45
26 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 10:50
26 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 10:55
20 K 2 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 11:15
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 11:25
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 11:29
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 11:33
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 30.08.2019 - 11:37
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 30.08.2019 - 11:41
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 30.08.2019 - 11:45
66 C 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 11:49
77 K 2 Damen LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 11:53
2 K 2 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 11:57
26 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 12:02
50 K 4 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 12:10
48 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 12:27
82 K 2 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 30.08.2019 - 12:32
1 C 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:30
2 K 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:34
3 K 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:38
4 C 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:42
5 C 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 14:56
6 K 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:00
7 K 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:04
8 C 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:08
9 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:22
10 C 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:26
11 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:30
12 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:34
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 15:48
13 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 15:52
14 K 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 15:56
15 C 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 16:00
16 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 16:04
17 C 1 Damen Junioren 500m Endlauf Friday, 30.08.2019 - 16:18
18 K 2 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 16:22
19 C 2 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 16:26
20 K 2 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 16:30
21 C 2 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 16:34
2202 C1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 16:50
2201 C1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 16:55
2301 C1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 17:00
2302 C1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 17:05
2402 C1 weiblichSchüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 17:12
2401 C1 weiblichSchüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 17:17
2501 C1 weiblichSchüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 17:22
2502 C1 weiblichSchüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 17:27
26 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 17:35
27 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 17:40
2802 K1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 17:50
2801 K1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 17:55
2901 K1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 18:00
2902 K1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 18:05
3002 K1 weiblich Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 18:12
3001 K1 weiblich Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 18:17
3101 K1 weiblich Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf A Friday, 30.08.2019 - 18:22
3102 K1 weiblich Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf B Friday, 30.08.2019 - 18:27
32 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 18:35
33 K 4 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 18:39
34 K 4 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 18:44
35 K 4 Herren LK 1000 Meter Endlauf Friday, 30.08.2019 - 18:50
3004 K1 weiblich Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf D Friday, 30.08.2019 - 19:05
3003 K1 weiblich Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf C Friday, 30.08.2019 - 19:09
3104 K1 weiblich Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf D Friday, 30.08.2019 - 19:13
3103 K1 weiblich Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf C Friday, 30.08.2019 - 19:17
2804 K1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf D Friday, 30.08.2019 - 19:24
2803 K1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf C Friday, 30.08.2019 - 19:28
2903 K1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf C Friday, 30.08.2019 - 19:32
2904 K1 männliche Schüler A-13J KMK 1000 Meter Endlauf D Friday, 30.08.2019 - 19:36
2203 C1 männliche Schüler A-14J KMK 1000 Meter Endlauf C Friday, 30.08.2019 - 19:40
150 K 2 mixed LK 200m (para und normal) Endlauf Friday, 30.08.2019 - 19:45
151 C 2 mixed LK 200m (para und normal) Endlauf Friday, 30.08.2019 - 19:48
69 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 9:00
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 31.08.2019 - 9:10
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 31.08.2019 - 9:15
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 31.08.2019 - 9:20
80 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 9:25
46 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 9:40
37 C 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 9:43
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 31.08.2019 - 9:46
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 31.08.2019 - 9:49
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 31.08.2019 - 9:52
47 C 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 9:55
97 K 2 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:00
96 K 2 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 31.08.2019 - 10:03
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 10:45
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 10:48
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 10:51
36 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 11:00
37 C 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:03
38 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:06
39 C 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:09
40 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 11:12
41 K 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:28
42 K 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:31
43 C 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:34
44 C 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:37
200 K 1 Para-Kanu offen 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:53
1513 K 1 Para-Kanu Damen KL3 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:56
1512 K 1 Para-Kanu Damen KL2 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:56
1511 K 1 Para-Kanu Damen KL1 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:56
3107 K 1 Para-Kanu Herren KL1 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:58
3105 K 1 Para-Kanu Herren KL3 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:58
3108 K 1 Para-Kanu Herren KL2 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 11:58
45 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 12:05
46 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:08
47 C 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:11
48 K 4 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:25
49 C 4 Jugend mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:28
50 K 4 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:31
201 V 1 Para-Kanu offen 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:42
1532 V 1 Para-Kanu Damen VL2 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:45
1533 V 1 Para-Kanu Damen VL3 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:45
1531 V 1 Para-Kanu Damen VL1 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:45
1541 V 1 Para-Kanu Herren VL1 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:48
1542 V 1 Para-Kanu Herren VL2 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:48
1543 V 1 Para-Kanu Herren VL3 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:48
51 K 4 Herren LK 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:53
52 C 4 mixed LK 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:56
53 K 4 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 12:59
54 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:00
55 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:05
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 15:10
56 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 15:15
57 C 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:30
58 K 4 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:33
59 K 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:36
60 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 15:39
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 15:55
61 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 16:04
62 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:09
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf A Saturday, 31.08.2019 - 16:14
63 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf B Saturday, 31.08.2019 - 16:19
64 K 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:32
65 C 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:36
66 C 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:40
67 K 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:44
68 K 1 Damen LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 16:56
69 K 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:01
70 C 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:06
71 K 4 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:18
72 K 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:22
73 C 4 Junioren mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:26
74 C 8 Schüler A - mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:30
3109 Ehrung KMK Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 17:45
75 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 18:00
76 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 18:05
77 K 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 18:09
78 C 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 18:13
79 K 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 18:30
80 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 18:35
81 C 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 18:40
82 K 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 18:45
3110 Ehrung National-Mannschafts-Cup Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 19:00
202 C 8 LK mixed 200 Meter Endlauf Saturday, 31.08.2019 - 19:10
86 K 4 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 10:00
87 K 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 10:03
88 K 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 10:06
83 K 4 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 10:15
84 K 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 10:18
85 K 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 10:21
89 C 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 10:24
90 C 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 10:27
91 C 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 10:30
92 C 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 10:33
93 K 2 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 11:10
94 C 2 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 11:13
95 K 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 11:16
96 K 2 Damen LK 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 11:19
97 K 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 11:38
98 K 2 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 11:41
99 C 2 Damen LK 200 Meter Endlauf Sunday, 01.09.2019 - 11:44
100 K 4 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:00
101 K 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:03
102 K 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:06
103 K 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:20
104 K 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:23
105 C 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:30
106 C 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:33
107 C 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:36
108 C 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 12:39
109 K 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 13:05
110 K 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 13:08
111 C 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 13:11
112 C 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 13:14
113 K 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 13:35
114 K 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 13:38
115 C 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 13:41
116 C 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 01.09.2019 - 13:44