30. Große Brandenburger Kanuregatta / 13. International Juniors Cup 2022
Friday, 29.04.2022 - Sunday, 01.05.2022
Race-number Race-class Race-run Planned start
1001 K2 Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 9:06
1002 K2 Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 9:09
1003 K2 Schüler A 500m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 9:12
1004 K2 Schüler A 500m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 9:15
1005 K1 Schülerinnen A 2008 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 9:18
1006 K1 Schülerinnen A 2008 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 9:21
1007 K1 Schülerinnen A 2008 500m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 9:24
1008 K1 Schülerinnen A 2008 500m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 9:27
1009 K1 Schülerinnen A 2008 500m Vorlauf 5 Friday, 29.04.2022 - 9:30
1010 K1 Schülerinnen A 2008 500m Vorlauf 6 Friday, 29.04.2022 - 9:33
1011 K2 Jugend mix 200m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 9:40
1012 K2 Jugend mix 200m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 9:43
1013 K2 Jugend mix 200m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 9:46
1014 K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 10:31
1015 K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 10:34
1016 K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 10:37
1017 K1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 10:40
1018 K2 Schüler A mix 200m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 10:49
1019 K2 Schüler A mix 200m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 10:52
1020 K2 Schüler A mix 200m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 10:55
1021 K2 Schüler A mix 200m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 10:58
1022 C2 Schüler A mix 200m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 11:01
1023 C2 Schüler A mix 200m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 11:04
1024 K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 11:07
1025 K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 11:10
1026 K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 11:13
1027 K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 11:16
1028 K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 5 Friday, 29.04.2022 - 11:19
1029 K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 6 Friday, 29.04.2022 - 11:22
1030 K1 männl. Jugend 200m Vorlauf 7 Friday, 29.04.2022 - 11:25
1031 K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 11:28
1032 K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 11:31
1033 K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 11:34
1034 K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 11:37
1035 K1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 5 Friday, 29.04.2022 - 11:40
2001 K2 Schüler A mix 200m Zwischenlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 12:40
2002 K2 Schüler A mix 200m Zwischenlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 12:43
2003 K2 Schüler A mix 200m Zwischenlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 12:46
1036 K1 Herren Junioren 1000m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 12:51
1037 K1 Herren Junioren 1000m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 12:54
1038 C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 12:57
1039 C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 13:00
1040 C1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 13:03
1041 C1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 13:28
1042 C1 weibl. Jugend 200m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 13:31
2004 K2 Jugend mix 200m Zwischenlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 13:34
2005 K2 Jugend mix 200m Zwischenlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 13:37
1043 K1 Herren Junioren 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 13:42
1044 K1 Herren Junioren 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 13:45
1045 C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 13:48
1046 C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 13:51
1047 C1 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 13:54
1048 K4 Schülerinnen A 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 13:57
1049 K4 Schülerinnen A 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 14:00
1050 C1 Schüler A 2008 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 14:03
1051 C1 Schüler A 2008 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 14:06
2006 K2 Schüler A 500m Zwischenlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 14:09
2007 K2 Schüler A 500m Zwischenlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 14:12
2008 K2 Schüler A 500m Zwischenlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 14:15
1052 C1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 14:20
1053 C1 weibl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 14:23
1054 K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 14:26
1055 K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 14:29
1056 K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 14:32
1057 K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 14:35
1058 K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 5 Friday, 29.04.2022 - 14:38
1059 K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 6 Friday, 29.04.2022 - 14:41
1060 K1 männl. Jugend 1000m Vorlauf 7 Friday, 29.04.2022 - 14:44
1063 K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 14:57
1064 K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 15:00
1065 K2 weibl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 15:03
1066 C1 Schüler A 2009 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 15:06
1067 C1 Schüler A 2009 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 15:09
1068 K2 Schülerinnen A 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 15:12
1069 K2 Schülerinnen A 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 15:15
1070 K2 Schülerinnen A 500m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 15:18
1071 K2 Schülerinnen A 500m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 15:21
1072 C1 Schülerinnen A 2009 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 15:24
1073 C1 Schülerinnen A 2009 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 15:27
1074 K4 Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 15:30
1075 K4 Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 15:33
1076 K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 15:36
1077 K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 15:39
1078 K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 15:42
1079 K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 15:45
1080 K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 5 Friday, 29.04.2022 - 15:48
1081 K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 6 Friday, 29.04.2022 - 15:51
1082 K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 7 Friday, 29.04.2022 - 15:54
1083 K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 8 Friday, 29.04.2022 - 15:57
1084 K1 männl. Jugend 500m Vorlauf 9 Friday, 29.04.2022 - 16:00
1085 K1 Schülerinnen B 2010 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 16:03
1086 K1 Schülerinnen B 2010 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 16:06
1087 K1 Schülerinnen B 2010 500m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 16:09
1088 K1 Schülerinnen B 2010 500m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 16:12
1089 C1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 16:15
1090 C1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 16:18
1091 K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 16:21
1092 K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 16:24
1093 K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 16:27
1094 K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 16:30
1095 K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 5 Friday, 29.04.2022 - 16:33
1096 K1 weibl. Jugend 500m Vorlauf 6 Friday, 29.04.2022 - 16:36
1097 C2 Schüler A 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 16:39
1098 C2 Schüler A 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 16:42
1099 K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 16:45
1100 K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 16:48
1101 K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 16:51
1102 K2 männl. Jugend 500m Vorlauf 4 Friday, 29.04.2022 - 16:54
2009 K2 Schülerinnen A 500m Zwischenlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 16:57
2010 K2 Schülerinnen A 500m Zwischenlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 17:00
2011 K2 Schülerinnen A 500m Zwischenlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 17:03
2012 K4 Schüler A 500m Zwischenlauf Friday, 29.04.2022 - 17:06
1103 C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 17:13
1104 C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 17:16
1105 C1 männl. Jugend 200m Vorlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 17:19
2013 K1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 17:24
2014 K1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 17:27
2015 K1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 17:30
1106 K1 Herren LK 200m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 17:52
1107 K1 Herren LK 200m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 17:55
1108 K1 Herren Junioren 200m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 17:58
1109 K1 Herren Junioren 200m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 18:01
1110 C2 Jugend mix 200m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 18:04
1111 C2 Jugend mix 200m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 18:07
2016 C2 Schüler A mix 200m Zwischenlauf Friday, 29.04.2022 - 18:10
2017 K1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 18:15
2018 K1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 18:18
2019 K1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Friday, 29.04.2022 - 18:21
2020 K4 Schülerinnen A 500m Zwischenlauf Friday, 29.04.2022 - 18:24
1112 K4 männl. Jugend 500m Vorlauf 1 Friday, 29.04.2022 - 18:27
1113 K4 männl. Jugend 500m Vorlauf 2 Friday, 29.04.2022 - 18:30
1114 K1 Herren LK 500m Vorlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 8:27
1115 K1 Herren LK 500m Vorlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 8:30
1116 K1 Schüler B 2010 500m Vorlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 8:33
1117 K1 Schüler B 2010 500m Vorlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 8:36
1118 K1 Schüler B 2010 500m Vorlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 8:39
1119 C1 Schülerinnen A 2008 500m Vorlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 8:42
1120 C1 Schülerinnen A 2008 500m Vorlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 8:45
2021 K1 Herren Junioren 200m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 8:52
2022 C2 Jugend mix 200m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 8:55
2023 K2 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 9:00
2024 K2 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 9:03
2025 K2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 9:06
2026 K2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 9:09
2027 K2 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 9:12
1121 K1 Schüler A 2008 500m Vorlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 9:15
1122 K1 Schüler A 2008 500m Vorlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 9:18
1123 K1 Schüler A 2008 500m Vorlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 9:21
1124 K1 Schüler A 2008 500m Vorlauf 4 Saturday, 30.04.2022 - 9:24
1125 K1 Schüler A 2008 500m Vorlauf 5 Saturday, 30.04.2022 - 9:27
1126 K1 Schüler A 2008 500m Vorlauf 6 Saturday, 30.04.2022 - 9:30
2028 C1 Schüler A 2008 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 9:33
2029 K1 Schülerinnen A 2008 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 9:36
2030 K1 Schülerinnen A 2008 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 9:39
2031 K1 Schülerinnen A 2008 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 9:42
2032 K1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 9:49
2033 K1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 9:52
2034 K1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 9:55
2035 K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 9:58
2036 K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 10:01
2037 K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 10:04
2038 K1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 4 Saturday, 30.04.2022 - 10:07
2039 C1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 10:10
2040 C1 männl. Jugend 200m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 10:13
2041 K1 Herren LK 200m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 10:16
2042 C1 weibl. Jugend 200m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 10:19
1127 K2 Schülerinnen B 2010 500m Vorlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 10:24
1128 K2 Schülerinnen B 2010 500m Vorlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 10:27
2043 C1 Schülerinnen A 2009 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 10:30
1129 K1 Schüler A 2009 500m Vorlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 10:33
1130 K1 Schüler A 2009 500m Vorlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 10:36
1131 K1 Schüler A 2009 500m Vorlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 10:39
1132 K1 Schüler A 2009 500m Vorlauf 4 Saturday, 30.04.2022 - 10:42
2044 C1 Schülerinnen A 2008 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 10:45
1133 K1 Schülerinnen A 2009 500m Vorlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 10:48
1134 K1 Schülerinnen A 2009 500m Vorlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 10:51
1135 K1 Schülerinnen A 2009 500m Vorlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 10:54
1136 K1 Schülerinnen A 2009 500m Vorlauf 4 Saturday, 30.04.2022 - 10:57
2049 K4 männl. Jugend 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 11:00
2045 C1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 11:03
2046 C1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 11:06
2047 K1 Herren Junioren 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 11:09
2048 C2 Schüler A 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 11:12
1137 K4 weibl. Jugend 500m Vorlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 11:20
1138 K4 weibl. Jugend 500m Vorlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 11:23
2050 K1 Schülerinnen B 2010 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 12:03
2051 K1 Schülerinnen B 2010 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 12:06
2052 K1 Schülerinnen B 2010 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 12:09
2053 C1 weibl. Jugend 1000m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 12:14
2054 K1 Herren Junioren 1000m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 12:17
2055 C1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 12:20
2056 C1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 12:23
2057 K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 12:26
2058 K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 12:29
2059 K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 12:32
2060 K1 männl. Jugend 1000m Zwischenlauf 4 Saturday, 30.04.2022 - 12:35
2061 C1 Schüler A 2009 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 12:42
2062 K1 Schüler A 2009 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 12:45
2063 K1 Schüler A 2009 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 12:48
2064 K1 Schüler A 2009 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 12:51
2065 K1 Schülerinnen A 2009 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 12:54
2066 K1 Schülerinnen A 2009 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 12:57
2067 K1 Schülerinnen A 2009 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 13:00
2068 K1 Schüler A 2008 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 13:03
2069 K1 Schüler A 2008 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 13:06
2070 K1 Schüler A 2008 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 13:09
2071 C1 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 13:12
2072 K4 weibl. Jugend 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 13:15
2074 K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 13:21
2075 K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 13:24
2076 K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 3 Saturday, 30.04.2022 - 13:27
2077 K1 männl. Jugend 500m Zwischenlauf 4 Saturday, 30.04.2022 - 13:30
2078 K1 Herren LK 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 13:48
2079 K1 Schüler B 2010 500m Zwischenlauf 1 Saturday, 30.04.2022 - 13:51
2080 K1 Schüler B 2010 500m Zwischenlauf 2 Saturday, 30.04.2022 - 13:54
2081 K2 Schülerinnen B 2010 500m Zwischenlauf Saturday, 30.04.2022 - 13:57
3000 K4 Damen Junioren 500m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:00
3001 C4 Junioren mix 500m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:12
3002 K4 Herren Junioren 500m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:15
3003 C2 Schülerinnen A 500m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:18
3004 K2 Schüler A 500m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:21
3005 C2 Schüler A 500m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:24
3006 K2 Schülerinnen A 500m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:27
3007 K4 Damen LK 500m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:30
3008 K1 männl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:48
3009 C1 männl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:51
3010 K1 weibl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:54
3011 C1 weibl. Jugend 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 14:57
3012 C1 Herren Junioren 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 15:03
3013 K1 Damen Junioren 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 15:06
3014 C1 Damen Junioren 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 15:09
3015 K1 Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 15:12
3016 C1 Herren LK 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 15:15
3017 C1 Damen LK 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 15:18
3018 K1 Herren Junioren 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 15:21
3019 K1 Damen LK 1000m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 15:24
3020 K4 Schülerinnen A 500m Endlauf Saturday, 30.04.2022 - 15:30
4001 K1 Schüler B 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 15:50
4002 C1 Schüler B 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 15:55
4003 K1 Schülerinnen B 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 16:00
4004 C1 Schülerinnen B 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 16:05
4005 K1 Schüler A 2009 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 16:10
4006 K1 Schüler A 2008 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 16:15
4007 C1 Schüler A 2008 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 16:20
4008 C1 Schüler A 2009 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 16:25
4009 K1 Schülerinnen A 2008 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 16:30
4010 K1 Schülerinnen A 2009 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 16:35
4011 C1 Schülerinnen A 2008 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 16:40
4012 C1 Schülerinnen A 2009 2000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 16:45
4014 K1 Herren AK 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:00
4013 K1 Herren LK 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:00
4016 C1 Herren AK 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:05
4015 C1 Herren LK 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:05
4018 K1 Damen AK 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:10
4017 K1 Damen LK 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:10
4019 C1 Damen LK 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:15
4020 C1 Damen AK 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:15
4021 K1 Herren Junioren 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:30
4022 C1 Herren Junioren 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:40
4023 K1 Damen Junioren 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 17:50
4025 K1 männl. Jugend 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 18:15
4026 C1 männl. Jugend 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 18:25
4027 K1 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 18:35
4024 C1 Damen Junioren 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 18:45
4028 C1 weibl. Jugend 5000m Langstrecke Saturday, 30.04.2022 - 18:45
3021 K4 Herren LK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 8:06
3022 C4 LK mix 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 8:09
3023 K2 Schüler B mix 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 8:18
3024 C2 Schüler B mix 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 8:21
3025 K2 Schüler A mix 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 8:24
3026 C2 Schüler A mix 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 8:27
3027 K2 Jugend mix 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 8:54
3028 C2 Jugend mix 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:09
3029 K2 Junioren mix 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:12
3030 C2 Junioren mix 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:15
3031 C2 LK mix 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:18
3032 K2 LK mix 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:21
3033 K1 Schüler A 2009 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:24
3034 C1 Schüler A 2009 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:27
3035 K1 Schülerinnen A 2009 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:30
3036 C1 Schülerinnen A 2009 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:33
3037 K1 Schüler A 2008 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:36
3038 C1 Schüler A 2008 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:39
3039 K1 Schülerinnen A 2008 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:42
3040 C1 Schülerinnen A 2008 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:45
3041 K1 weibl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 9:54
3042 C1 weibl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 10:24
3043 C1 Damen LK 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 10:27
3044 K1 Herren LK 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 10:30
3045 C1 Herren LK 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 10:33
3046 K1 Damen LK 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 10:36
3047 K4 Schülerinnen B 2010 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 10:39
3048 K1 männl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 10:48
3049 C1 männl. Jugend 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 10:51
3050 K4 weibl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 10:54
3051 K2 Herren Junioren 1000m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 11:15
3052 C2 Herren Junioren 1000m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 11:18
3053 K2 Herren LK 1000m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 11:33
3054 C2 Herren LK 1000m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 11:36
3055 K4 Schüler A 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 11:45
3056 C4 Schüler A mix 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 11:48
3057 K1 weibl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 11:54
3058 K1 männl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 11:57
3059 C1 männl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:00
3060 C1 weibl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:06
3061 C1 Damen Junioren 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:12
3062 K1 Herren Junioren 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:15
3063 C1 Herren Junioren 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:18
3064 K1 Damen Junioren 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:21
3065 K2 Herren LK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:33
3066 C2 Herren LK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:36
3067 K2 Damen LK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:39
3068 C2 Damen LK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:42
3069 K2 Schüler B 2010 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:45
3070 C2 Schüler B 2010 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:48
3071 K2 Schülerinnen B 2010 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:51
3072 C2 Schülerinnen B 2010 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:54
3073 K2 männl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 12:57
3074 C2 männl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:00
3075 K2 weibl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:03
3076 C2 weibl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:06
3077 K1 Herren Junioren 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:15
3078 C1 Herren Junioren 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:18
3079 K1 Damen Junioren 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:21
3080 C1 Damen Junioren 200m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:24
3081 K1 Herren AK 1000m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:33
3082 C1 Herren AK 1000m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:36
3083 K1 Damen AK 1000m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:39
3084 C1 Damen AK 1000m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:42
3085 K1 Schüler B 2010 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:51
3086 C1 Schüler B 2010 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:54
3087 K1 Schülerinnen B 2010 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 13:57
3088 C1 Schülerinnen B 2010 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:00
3089 K2 Herren Junioren 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:15
3090 C2 Herren Junioren 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:18
3091 K2 Damen Junioren 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:21
3092 C2 Damen Junioren 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:24
3093 K1 Herren LK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:27
3094 C1 Herren LK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:30
3095 K1 Damen LK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:33
3096 C1 Damen LK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:36
3097 K4 männl. Jugend 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:39
3098 C4 Jugend mix 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:42
3099 K1 Herren AK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:45
3100 C1 Herren AK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:48
3101 K1 Damen AK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:51
3102 C1 Damen AK 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:54
3103 K4 Schüler B 2010 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 14:57
3104 C4 Schüler B 2010 mix 500m Endlauf Sunday, 01.05.2022 - 15:00