41. Landesmeisterschaften NRW und 2. Duisburger JuM-Regatta Saturday, 06.10.2018 Sunday, 07.10.2018
Race-number Race-class Race-run Planned start
28 JF 1x A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 16:05
2 JF 1x A LG Vorlauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 11:38
2 JF 1x A LG Vorlauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 11:42
2 JF 1x A LG Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 15:35
6 JF 1x B Vorlauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 11:46
6 JF 1x B Vorlauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 11:50
6 JF 1x B Vorlauf 3 Saturday, 06.10.2018 - 11:54
6 JF 1x B Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 15:55
32 JF 1x B LG Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 16:25
20 JF 2x A Vorlauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 10:00
20 JF 2x A Vorlauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 10:04
20 JF 2x A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 14:10
13 JF 2x B Vorlauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 13:38
13 JF 2x B Vorlauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 13:42
13 JF 2x B Vorlauf 3 Saturday, 06.10.2018 - 13:46
13 JF 2x B Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 17:45
23 JF 4x B Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 14:25
11 JF 4x A Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 17:35
29 JM 1x A Vorlauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 12:00
29 JM 1x A Vorlauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 12:04
29 JM 1x A Vorlauf 3 Sunday, 07.10.2018 - 12:08
29 JM 1x A Vorlauf 4 Sunday, 07.10.2018 - 12:12
29 JM 1x A Vorlauf 5 Sunday, 07.10.2018 - 12:16
29 JM 1x A Vorlauf 6 Sunday, 07.10.2018 - 12:20
29 JM 1x A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 16:10
3 JM 1x A LG Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 15:40
7 JM 1x B Vorlauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 11:58
7 JM 1x B Vorlauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 12:02
7 JM 1x B Vorlauf 3 Saturday, 06.10.2018 - 12:06
7 JM 1x B Vorlauf 4 Saturday, 06.10.2018 - 12:10
7 JM 1x B Vorlauf 5 Saturday, 06.10.2018 - 12:14
7 JM 1x B Vorlauf 6 Saturday, 06.10.2018 - 12:18
7 JM 1x B Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 16:00
33 JM 1x B LG Vorlauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 12:32
33 JM 1x B LG Vorlauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 12:36
33 JM 1x B LG Vorlauf 3 Sunday, 07.10.2018 - 12:40
33 JM 1x B LG Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 16:30
18 JM 2- A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 14:00
10 JM 2x A Vorlauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 13:30
10 JM 2x A Vorlauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 13:34
10 JM 2x A Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 17:30
22 JM 2x B Vorlauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 10:08
22 JM 2x B Vorlauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 10:12
22 JM 2x B Vorlauf 3 Sunday, 07.10.2018 - 10:16
22 JM 2x B Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 14:20
24 JM 2x B LG Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 14:30
15 JM 4 A Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 17:55
27 JM 4 B Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 16:00
14 JM 4x B Vorlauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 13:50
14 JM 4x B Vorlauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 13:54
14 JM 4x B Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 17:50
21 JM 4x A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 14:15
9 JM 8 A/B Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 16:10
34 JM/F 4x B Vorlauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 12:44
34 JM/F 4x B Vorlauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 12:48
34 JM/F 4x B Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 16:35
1 JM/F 4x A Vorlauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 11:30
1 JM/F 4x A Vorlauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 11:34
1 JM/F 4x A Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 15:30
2051 Jung 1x 12 Jahre u. j. I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 11:17
2531 Jung 1x 12 Jahre u. j. I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 14:45
2052 Jung 1x 12 Jahre u. j. II Lauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 11:18
2052 Jung 1x 12 Jahre u. j. II Lauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 11:22
2532 Jung 1x 12 Jahre u. j. II Lauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 14:49
2532 Jung 1x 12 Jahre u. j. II Lauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 14:53
2101 Jung 1x 13 Jahre I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 13:02
2341 Jung 1x 13 Jahre I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:28
2031 Jung 1x 13 Jahre I LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 11:06
2611 Jung 1x 13 Jahre I LG Lauf Sunday, 07.10.2018 - 15:37
2102 Jung 1x 13 Jahre II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 13:06
2342 Jung 1x 13 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:32
2032 Jung 1x 13 Jahre II LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 11:10
2612 Jung 1x 13 Jahre II LG Lauf Sunday, 07.10.2018 - 15:41
2103 Jung 1x 13 Jahre III Lauf Saturday, 06.10.2018 - 13:10
2343 Jung 1x 13 Jahre III Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:34
2033 Jung 1x 13 Jahre III LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 11:14
2011 Jung 1x 14 Jahre I Lauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 10:50
2011 Jung 1x 14 Jahre I Lauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 10:54
2550 Jung 1x 14 Jahre I Lauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 15:05
2550 Jung 1x 14 Jahre I Lauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 15:09
2081 Jung 1x 14 Jahre I LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 12:50
2571 Jung 1x 14 Jahre I LG Lauf Sunday, 07.10.2018 - 14:41
2012 Jung 1x 14 Jahre II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 10:58
2450 Jung 1x 14 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:32
2082 Jung 1x 14 Jahre II LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 12:51
2572 Jung 1x 14 Jahre II LG Lauf Sunday, 07.10.2018 - 15:21
2013 Jung 1x 14 Jahre III Lauf Saturday, 06.10.2018 - 11:03
2360 Jung 1x 14 Jahre III Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:36
2192 Jung 2x 12 Jahre u. j. II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 15:20
2382 Jung 2x 12 Jahre u. j. II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:44
2241 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 17:00
2471 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:44
2171 Jung 2x 12 u. 13 Jahre I LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 15:10
2242 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 17:02
2472 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:48
2492 Jung 2x 12 u. 13 Jahre II LG Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:52
2151 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 15:00
2310 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:20
2221 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 16:50
2441 Jung 2x 13 u. 14 Jahre I LG Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:28
2152 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 15:04
2630 Jung 2x 13 u. 14 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 15:53
2061 Jung 4x 13 u. 14 Jahre I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 11:26
2461 Jung 4x 13 u. 14 Jahre I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:36
2462 Jung 4x 13 u. 14 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:40
2302 Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:18
2062 Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 11:27
2292 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 17:24
2512 Jung/Mäd 4x+ 12 Jahre u. j. II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:54
2281 Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 17:18
2211 Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 16:48
2641 Jung/Mäd 4x 12 u. 13 Jahre I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 15:49
2401 Jung/Mäd 4x 13 u. 14 Jahre I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:52
2121 Mäd 1x 12 Jahre u. j. I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 13:13
2541 Mäd 1x 12 Jahre u. j. I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 14:55
2251 Mäd 1x 13 Jahre I LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 17:04
2561 Mäd 1x 13 Jahre I LG Lauf Sunday, 07.10.2018 - 15:11
2182 Mäd 1x 13 Jahre II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 15:14
2372 Mäd 1x 13 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:42
2162 Mäd 1x 14 Jahre II LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 15:09
2042 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 11:15
2482 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:50
2112 Mäd 2x 12 u. 13 Jahre II LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 13:12
2021 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 11:05
2431 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I LG Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:26
2092 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 13:00
2412 Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:22
2122 Mäd 1x 12 Jahre u. j. II Lauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 13:14
2122 Mäd 1x 12 Jahre u. j. II Lauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 13:18
2542 Mäd 1x 12 Jahre u. j. II Lauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 14:57
2542 Mäd 1x 12 Jahre u. j. II Lauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 15:01
2181 Mäd 1x 13 Jahre I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 15:12
2371 Mäd 1x 13 Jahre I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:40
2252 Mäd 1x 13 Jahre II LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 17:06
2562 Mäd 1x 13 Jahre II LG Lauf Sunday, 07.10.2018 - 15:13
2183 Mäd 1x 13 Jahre III Lauf Saturday, 06.10.2018 - 15:16
2231 Mäd 1x 14 Jahre I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 16:54
2590 Mäd 1x 14 Jahre I Lauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 15:25
2590 Mäd 1x 14 Jahre I Lauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 15:29
2161 Mäd 1x 14 Jahre I LG Lauf Saturday, 06.10.2018 - 15:08
2621 Mäd 1x 14 Jahre I LG Lauf Sunday, 07.10.2018 - 15:45
2232 Mäd 1x 14 Jahre II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 16:58
2420 Mäd 1x 14 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:24
2262 Mäd 2x 12 Jahre u. j. II Lauf Saturday, 06.10.2018 - 17:10
2392 Mäd 2x 12 Jahre u. j. II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:48
2091 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I Lauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 12:54
2091 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I Lauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 12:58
2330 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 10:24
2600 Mäd 2x 13 u. 14 Jahre II Lauf Sunday, 07.10.2018 - 15:33
2271 Mäd 4x 13 u. 14 Jahre I Lauf Saturday, 06.10.2018 - 17:14
2411 Mäd 4x 13 u. 14 Jahre I Lauf Sunday, 07.10.2018 - 13:20
12 SF 1x A Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 17:40
26 SF 2- A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 14:40
4 SF 2x A Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 15:45
31 SF 4x A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 16:20
17 SM 1x A Vorlauf 1 Saturday, 06.10.2018 - 13:58
17 SM 1x A Vorlauf 2 Saturday, 06.10.2018 - 14:02
17 SM 1x A Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 18:05
25 SM 2- A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 14:35
30 SM 2x A Vorlauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 12:24
30 SM 2x A Vorlauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 12:28
30 SM 2x A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 16:15
8 SM 4 A Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 16:05
5 SM 4x A Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 15:50
35 SM 8 A Vorlauf 1 Sunday, 07.10.2018 - 12:52
35 SM 8 A Vorlauf 2 Sunday, 07.10.2018 - 12:56
35 SM 8 A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 16:40
19 SM/F 4x A Endlauf Sunday, 07.10.2018 - 14:05
16 SM/F 8 A Endlauf Saturday, 06.10.2018 - 18:00