Deutsche Meisterschaften Kanu Parallelsprint - Para-Kanu Verfolgungsrennen - SUP Cross Race - Rudern Parallelsprint
Thursday, 23.06.2022 - Sunday, 26.06.2022
Race-number Race-class Race-run Planned start
11 Special Olympics Einerkajak weiblich Vorlauf 1 Thursday, 23.06.2022 - 12:30
11 Special Olympics Einerkajak weiblich Vorlauf 2 Thursday, 23.06.2022 - 12:40
12 Special Olympics Unified Zweierkajak mixed Vorlauf 1 Thursday, 23.06.2022 - 12:50
12 Special Olympics Unified Zweierkajak mixed Vorlauf 2 Thursday, 23.06.2022 - 13:00
10 Special Olympics Einerkajak männlich Vorlauf 1 Thursday, 23.06.2022 - 13:10
10 Special Olympics Einerkajak männlich Vorlauf 2 Thursday, 23.06.2022 - 13:20
11 Special Olympics Einerkajak weiblich Finale Thursday, 23.06.2022 - 13:30
12 Special Olympics Unified Zweierkajak mixed Finale Thursday, 23.06.2022 - 13:40
10 Special Olympics Einerkajak männlich Finale Thursday, 23.06.2022 - 13:50
8 C2 mixed Halbfinale 1 Thursday, 23.06.2022 - 14:22
8 C2 mixed Halbfinale 2 Thursday, 23.06.2022 - 14:26
8 C2 mixed Bronze-Finale Thursday, 23.06.2022 - 14:30
8 C2 mixed Finale Thursday, 23.06.2022 - 14:34
9 Parakanu Verfolgungsrennen Vorlauf 1 Friday, 24.06.2022 - 8:30
9 Parakanu Verfolgungsrennen Vorlauf 2 Friday, 24.06.2022 - 8:34
9 Parakanu Verfolgungsrennen Vorlauf 3 Friday, 24.06.2022 - 8:38
9 Parakanu Verfolgungsrennen Vorlauf 4 Friday, 24.06.2022 - 8:42
9 Parakanu Verfolgungsrennen Halbfinale 1 Friday, 24.06.2022 - 13:10
9 Parakanu Verfolgungsrennen Halbfinale 2 Friday, 24.06.2022 - 13:14
7 K2 mixed Halbfinale 1 Friday, 24.06.2022 - 13:18
7 K2 mixed Halbfinale 2 Friday, 24.06.2022 - 13:22
9 Parakanu Verfolgungsrennen Bronze-Finale Friday, 24.06.2022 - 13:26
9 Parakanu Verfolgungsrennen Finale Friday, 24.06.2022 - 13:30
7 K2 mixed Bronze-Finale Friday, 24.06.2022 - 13:34
7 K2 mixed Finale Friday, 24.06.2022 - 13:38
5 K1 Damen Vorlauf 1 Saturday, 25.06.2022 - 9:00
5 K1 Damen Vorlauf 2 Saturday, 25.06.2022 - 9:04
5 K1 Damen Vorlauf 3 Saturday, 25.06.2022 - 9:08
5 K1 Damen Vorlauf 4 Saturday, 25.06.2022 - 9:12
5 K1 Damen Vorlauf 5 Saturday, 25.06.2022 - 9:16
6 C1 Herren Vorlauf 1 Saturday, 25.06.2022 - 9:24
6 C1 Herren Vorlauf 2 Saturday, 25.06.2022 - 9:28
6 C1 Herren Vorlauf 3 Saturday, 25.06.2022 - 9:32
6 C1 Herren Vorlauf 4 Saturday, 25.06.2022 - 9:36
5 K1 Damen Zwischenlauf 1 Saturday, 25.06.2022 - 9:40
5 K1 Damen Zwischenlauf 2 Saturday, 25.06.2022 - 9:44
5 K1 Damen Zwischenlauf 3 Saturday, 25.06.2022 - 9:48
5 K1 Damen Zwischenlauf 4 Saturday, 25.06.2022 - 9:52
4 M2- Zeitlauf 1 Saturday, 25.06.2022 - 10:00
4 M2- Zeitlauf 2 Saturday, 25.06.2022 - 10:03
4 M2- Zeitlauf 3 Saturday, 25.06.2022 - 10:06
4 M2- Zeitlauf 4 Saturday, 25.06.2022 - 10:09
3 W1x Zeitlauf 1 Saturday, 25.06.2022 - 10:12
3 W1x Zeitlauf 2 Saturday, 25.06.2022 - 10:15
3 W1x Zeitlauf 3 Saturday, 25.06.2022 - 10:18
3 W1x Zeitlauf 4 Saturday, 25.06.2022 - 10:21
5 PR W1x Zeitlauf Saturday, 25.06.2022 - 10:24
6 PR3 Mix 2x Zeitlauf Saturday, 25.06.2022 - 10:27
6 C1 Herren Halbfinale 1 Saturday, 25.06.2022 - 11:40
6 C1 Herren Halbfinale 2 Saturday, 25.06.2022 - 11:44
5 K1 Damen Halbfinale 1 Saturday, 25.06.2022 - 11:48
5 K1 Damen Halbfinale 2 Saturday, 25.06.2022 - 11:52
6 C1 Herren Bronze-Finale Saturday, 25.06.2022 - 11:56
6 C1 Herren Finale Saturday, 25.06.2022 - 12:00
5 K1 Damen Bronze-Finale Saturday, 25.06.2022 - 12:04
5 K1 Damen Finale Saturday, 25.06.2022 - 12:08
4 M2- Viertelfinale 1 Saturday, 25.06.2022 - 12:30
4 M2- Viertelfinale 2 Saturday, 25.06.2022 - 12:33
4 M2- Viertelfinale 3 Saturday, 25.06.2022 - 12:36
4 M2- Viertelfinale 4 Saturday, 25.06.2022 - 12:39
3 W1x Viertelfinale 1 Saturday, 25.06.2022 - 12:42
3 W1x Viertelfinale 2 Saturday, 25.06.2022 - 12:45
3 W1x Viertelfinale 3 Saturday, 25.06.2022 - 12:48
3 W1x Viertelfinale 4 Saturday, 25.06.2022 - 12:51
4 SUP Herren Vorlauf 1 Saturday, 25.06.2022 - 13:00
4 SUP Herren Vorlauf 2 Saturday, 25.06.2022 - 13:05
3 SUP Damen Vorlauf 1 Saturday, 25.06.2022 - 13:10
3 SUP Damen Vorlauf 2 Saturday, 25.06.2022 - 13:15
4 SUP Herren 1. Hoffnungslauf A Saturday, 25.06.2022 - 13:25
4 SUP Herren 2. Hoffnungslauf A Saturday, 25.06.2022 - 13:30
3 SUP Damen 1. Hoffnungslauf A Saturday, 25.06.2022 - 13:35
3 SUP Damen 2. Hoffnungslauf A Saturday, 25.06.2022 - 13:40
4 M2- Halbfinale 3 Saturday, 25.06.2022 - 13:46
4 M2- Halbfinale 4 Saturday, 25.06.2022 - 13:49
3 W1x Halbfinale 3 Saturday, 25.06.2022 - 13:52
3 W1x Halbfinale 4 Saturday, 25.06.2022 - 13:55
4 M2- Halbfinale 1 Saturday, 25.06.2022 - 14:06
4 M2- Halbfinale 2 Saturday, 25.06.2022 - 14:09
3 W1x Halbfinale 1 Saturday, 25.06.2022 - 14:12
3 W1x Halbfinale 2 Saturday, 25.06.2022 - 14:15
4 M2- Finale B Saturday, 25.06.2022 - 14:20
4 M2- Finale A Saturday, 25.06.2022 - 14:23
3 W1x Finale B Saturday, 25.06.2022 - 14:26
3 W1x Finale A Saturday, 25.06.2022 - 14:30
5 PR W1x Finale Saturday, 25.06.2022 - 14:33
6 PR3 Mix 2x Finale Saturday, 25.06.2022 - 14:36
4 M2- Finale D Saturday, 25.06.2022 - 14:45
4 M2- Finale C Saturday, 25.06.2022 - 14:48
3 W1x Finale D Saturday, 25.06.2022 - 14:51
3 W1x Finale C Saturday, 25.06.2022 - 14:54
2 W2- Zeitlauf 1 Sunday, 26.06.2022 - 9:30
2 W2- Zeitlauf 2 Sunday, 26.06.2022 - 9:33
2 W2- Zeitlauf 3 Sunday, 26.06.2022 - 9:36
2 W2- Zeitlauf 4 Sunday, 26.06.2022 - 9:39
1 M1x Zeitlauf 1 Sunday, 26.06.2022 - 9:42
1 M1x Zeitlauf 2 Sunday, 26.06.2022 - 9:45
1 M1x Zeitlauf 3 Sunday, 26.06.2022 - 9:48
1 M1x Zeitlauf 4 Sunday, 26.06.2022 - 9:51
7 PR M1x Zeitlauf Sunday, 26.06.2022 - 9:54
2 W2- Viertelfinale 1 Sunday, 26.06.2022 - 10:30
2 W2- Viertelfinale 2 Sunday, 26.06.2022 - 10:33
2 W2- Viertelfinale 3 Sunday, 26.06.2022 - 10:36
2 W2- Viertelfinale 4 Sunday, 26.06.2022 - 10:39
1 M1x Viertelfinale 1 Sunday, 26.06.2022 - 10:42
1 M1x Viertelfinale 2 Sunday, 26.06.2022 - 10:45
1 M1x Viertelfinale 3 Sunday, 26.06.2022 - 10:48
1 M1x Viertelfinale 4 Sunday, 26.06.2022 - 10:51
2 W2- Halbfinale 3 Sunday, 26.06.2022 - 11:56
2 W2- Halbfinale 4 Sunday, 26.06.2022 - 11:59
1 M1x Halbfinale 3 Sunday, 26.06.2022 - 12:02
1 M1x Halbfinale 4 Sunday, 26.06.2022 - 12:05
2 W2- Halbfinale 1 Sunday, 26.06.2022 - 12:15
2 W2- Halbfinale 2 Sunday, 26.06.2022 - 12:17
1 M1x Halbfinale 1 Sunday, 26.06.2022 - 12:20
1 M1x Halbfinale 2 Sunday, 26.06.2022 - 12:22
2 W2- Finale B Sunday, 26.06.2022 - 12:29
2 W2- Finale A Sunday, 26.06.2022 - 12:32
1 M1x Finale B Sunday, 26.06.2022 - 12:34
1 M1x Finale A Sunday, 26.06.2022 - 12:38
7 PR M1x Finale Sunday, 26.06.2022 - 12:40
2 W2- Finale D Sunday, 26.06.2022 - 12:45
2 W2- Finale C Sunday, 26.06.2022 - 12:48
1 M1x Finale D Sunday, 26.06.2022 - 12:51
1 M1x Finale C Sunday, 26.06.2022 - 12:54
2 K1 Herren Vorlauf 1 Sunday, 26.06.2022 - 13:20
2 K1 Herren Vorlauf 2 Sunday, 26.06.2022 - 13:24
2 K1 Herren Vorlauf 3 Sunday, 26.06.2022 - 13:28
2 K1 Herren Vorlauf 4 Sunday, 26.06.2022 - 13:32
2 K1 Herren Vorlauf 5 Sunday, 26.06.2022 - 13:36
2 K1 Herren Vorlauf 6 Sunday, 26.06.2022 - 13:40
1 C1 Damen Vorlauf 1 Sunday, 26.06.2022 - 13:44
1 C1 Damen Vorlauf 2 Sunday, 26.06.2022 - 13:48
1 C1 Damen Vorlauf 3 Sunday, 26.06.2022 - 13:52
1 C1 Damen Vorlauf 4 Sunday, 26.06.2022 - 13:56
2 K1 Herren Zwischenlauf 1 Sunday, 26.06.2022 - 14:00
2 K1 Herren Zwischenlauf 2 Sunday, 26.06.2022 - 14:04
2 K1 Herren Zwischenlauf 3 Sunday, 26.06.2022 - 14:08
2 K1 Herren Zwischenlauf 4 Sunday, 26.06.2022 - 14:12
3 SUP Damen Halbfinale 1 Sunday, 26.06.2022 - 14:30
3 SUP Damen Halbfinale 2 Sunday, 26.06.2022 - 14:34
4 SUP Herren Halbfinale 1 Sunday, 26.06.2022 - 14:38
4 SUP Herren Halbfinale 2 Sunday, 26.06.2022 - 14:42
1 C1 Damen Halbfinale 1 Sunday, 26.06.2022 - 15:05
1 C1 Damen Halbfinale 2 Sunday, 26.06.2022 - 15:09
2 K1 Herren Halbfinale 1 Sunday, 26.06.2022 - 15:13
2 K1 Herren Halbfinale 2 Sunday, 26.06.2022 - 15:17
1 C1 Damen Bronze-Finale Sunday, 26.06.2022 - 15:21
1 C1 Damen Finale Sunday, 26.06.2022 - 15:25
2 K1 Herren Bronze-Finale Sunday, 26.06.2022 - 15:29
2 K1 Herren Finale Sunday, 26.06.2022 - 15:33
3 SUP Damen Bronze-Finale Sunday, 26.06.2022 - 16:00
3 SUP Damen Finale Sunday, 26.06.2022 - 16:05
4 SUP Herren Bronze-Finale Sunday, 26.06.2022 - 16:10
4 SUP Herren Finale Sunday, 26.06.2022 - 16:15